Specializované zdravotnické poradenství


Jste poskytovatel zdravotnické péče nebo výrobce a dodavatel produktů pro medicínu? Potřebujete, aby vaše téma bylo diskutováno a pacienti se o vás dozvěděli? Svěřte tuto komunikaci tomu, kdo vám rozumí a kdo ví, jak oslovit pacienty a různé profesní skupiny ve zdravotnictví.

Problematika komunikace ve zdravotnictví je velmi specifická a vyžaduje dokonalou znalost prostředí. Vždy je zásadní pochopit motivace a potřeby zúčastněných stran. Poraďte se s profesionály, kteří mají medicínské vzdělání a zároveň dlouhá léta působí v oblasti PR a marketingu.

Spojení těchto profesí je klíčem k dokonalému porozumění vašim komunikačním potřebám a k nalezení optimálních nástrojů pro rozvoj vašich obchodních aktivit a profesních vztahů.

Nabízíme vám tyto služby


 • Rešerše ve zdravotnickém tisku
 • Analýzy Vašich komunikačních potřeb
 • Odborné textace a korektury – odborný tisk, laická media, brožury, letáky, scénáře
 • Vydavatelská činnost – publikace pro odbornou i laickou veřejnost
 • Produkce odborných akcí – kurzů, seminářů, konferencí, sympozií
 • Tvorba vzdělávacích programů pro pacientské skupiny i profesionály
 • Výroba edukačních videí, pořizování videozáznamů
 • Pacientské průzkumy
 • Poradenství v oblasti zakládání a činnosti pacientských organizací, komunit a Nadačních fondů
 • Poradenství v oblasti sociálních potřeb pacientů
 • Tvorba speciálních příležitostí pro oblast zdravotnictví – kreativní a účinné oslovení široké veřejnosti – „ světové dny“, setkání pacientů, regionální kampaně
 • Public affairs – semináře na půdě Poslanecké sněmovny ČR, Senátu ČR, na akademických půdách, organizace kulatých stolů, analýza příležitostí, lobbying
 • Mediální tréning ve zdravotnictví
 • Krizová komunikace ve zdravotnictví
 • Mediální a náborové kampaně


specializace