Komunikace se zástupci médií je jedním z nejefektivnějších nástrojů, kterým můžete zviditelnit svoji firmu, vaše produkty a služby. A nejenom to. Prostřednictvím médií lze velmi účinně ovlivňovat veřejné mínění, názory spotřebitelů, a také jejich povědomí o cílových tématech. Zorganizujeme pro vás setkání s novináři. Pomůžeme vám postavit takovou strategii komunikace, která nejlépe naplní vaše očekávání. Začneme tím, že se pečlivě seznámíme s vašimi vizemi, obchodní strategií a vaším portfoliem. Seznámíme se s konkurenčním prostředím na trhu a úrovní komunikace všech hráčů. Následně společně s vámi navrhneme cíle komunikace, kterých je třeba dosáhnout. Zajistíme:

  • Dlouhodobé řízení externí komunikace
  • Realizaci produktových či edukačních kampaní
  • Realizaci tiskové konference, tiskového briefingu, neformálního setkání s médii apod.
  • Distribuci tiskových zpráv, tiskových informací či tiskových materiálů relevantním médiím
  • Prosazení výstupů a klíčových sdělení v médiích
  • Prosazení rozhovorů v médiích
  • Osobní schůzky s novináři
  • Media lobbying
  • Medialisty